Bột cá được chế biến từ thịt  tạp,  nguyên con, đầu và xương  hay các phụ phẩm khác từ quá trình chế biến . Hiện tại ở Việt Nam bột cá được sản xuất từ 2 nguồn nguyên liệu chính là nguyên liệu  biển ( nước mặn) và nguyên liệu  tra ( nước ngọt).